Organizacja pozarządowa to organizacja, która w żaden sposób nie podlega władzy państwowej, nie jest też w żaden sposób uzależniona od niej finansowo. Członkami organizacji pozarządowej mogą być stowarzyszenia pozarządowe, zrzeszenia narodowe, osoby fizyczne i prawne niekoniecznie zamieszkujące na terenie Polski. Organizacja pozarządowa jest organizacją o charakterze statutowym. W swoim zamierzeniu jest ona działalnością, która nie jest ukierunkowana na zysk, a na realizację konkretnych celów. Nie oznacza to jednak, że nie może ona prowadzić działalności gospodarczej i przynosić dochodów. Kwestia jednak leży w zagospodarowaniu tych przychodów. Nie mogą one zostać rozdysponowane pomiędzy członków organizacji lub współpracujących z nią osób, a muszą zostać przekazane na dalszy rozwój działalności. Organizacje pozarządowe wspierają państwo w działaniach, w których w jakiś sposób ono niedomaga lub też , w których może w jakiś sposób usprawnić jego działanie. Organizacje pozarządowe można podzielić z uwagi na zasadnicze kwestie, którymi się one zajmują. W związku z tym wyróżniamy między organizacje opiekuńcze, organizacje mniejszości, organizacje przedstawicielskie, organizacje samopomocy, organizacje hobbystyczne czy organizacje zdaniowe. Organizacje opiekuńcze jak łatwo się domyślić są stworzone z myślą o tym, żeby pomagać. Mogą one być ukierunkowane na działalność ogólną lub też pomagać jakiejś węższej grupie osób np. dzieciom niedowidzącym. Organizacje mniejszości zajmują się sprawami grup mniejszościowych np. narodowych lub wyznaniowych. Organizacje przedstawicielskie zazwyczaj dbają o interesy jakiejś społeczności, którą reprezentują. Organizacje samopomocy zajmują się praktycznie swoimi członkami (mogą to być przykładowo mieszkańcy danego osiedla czy emeryci). Organizacje hobbystyczne jak łatwo się domyślić zajmują się rekreacyjną formę działalności. Organizacje zdaniowe są zaś ściśle skupione na jakimś zadaniu lub projekcie.