To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

W zakładce rekrutacja przedstawiamy Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące możliwości rozpoczęcia pracy za granicą dla specjalistów branży medycznej. W części pierwszej zamieszczamy informacje dla pielęgniarek, w dalszej części ważne informacje odnajdą lekarze.

Pielęgniarki

Na europejskim rynku pracy szczególnie brakuje wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek do pracy w domach opieki. Staramy się zapełnić tę lukę prowadząc rekrutację personelu medycznego do pracy za granicą. Poniżej zamieszczamy przydatne informacje dotyczące procesu rekrutacji. Naszym zadaniem jest zadbanie o jak najlepszy proces komunikacji z wyselekcjonowanymi kandydatami, a zwłaszcza przekazanie wszelkich istotnych kwestii związanych z podjęciem pracy u pracodawcy zagranicznego.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami i zapoznaniem się z naszymi ofertami pracy.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji: Prosimy o przesłanie CV w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim na adres:

info@link2europe.pl lub kontakt telefoniczny nr 77 4414502 lub 503 028 187.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis poszczególnych etapów rekrutacji:

– Wstępna rozmowa telefoniczna

– Sprawdzenie znajomości języka angielskiego

– Przedstawienie szczegółowych warunków zatrudnienia

– Ustalenie daty i miejsca spotkania kwalifikacyjnego lub rozmowy przy użycia komunikatora internetowego (np. skype),

– Spotkanie kwalifikacyjne w biurze Link2europe z którego szczegółowy raport zostanie przesyłany do pracodawcy zagranicznego

– Zebranie dokumentów umożliwiających uzyskanie autoryzacji kwalifikacji pielęgniarskich, wymaganych do pracy za granicą

– Tłumaczenie dokumentów

– Udział w kursie języka holenderskiego

Konsultanci Link2europe pozostają do państwa dyspozycji i pomogą państwu na każdym z etapów rekrutacji.

Kogo szukamy?

Pracodawcy, z którymi współpracujemy poszukują osób, którzy posługują się przynajmniej jednym językiem obcym i wyrażają chęć związania swojej przyszłości z danym miejscem pracy i zamieszkania w Belgii lub Holandii. Preferują oni pracowników z dużym potencjałem, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje niż posiadających konkretne doświadczenia. Najlepsi pracownicy otrzymują po okresie próbnym znaczne podwyżki, premie oraz możliwość pracy na stałe lub na dłuższy okres czasu. W Belgii dodatkowo wymagana jest znajomość języka holenderskiego przynajmniej w stopniu podstawowym, dlatego należy się przygotować na konieczność nauki tego języka również podczas pracy.

Pracodawcy w Belgii, Holandii czy Niemczech stawiają podobne wymagania w stosunku do potencjalnych pracowników co w innych krajach. Są to m.in.: odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, umiejętność skutecznej komunikacji, znajomość języków obcych, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność i samodzielność, dobry stan zdrowia, zdolność przystosowania się do nowego środowiska kulturowego.

Od Belgijskich firm można oczekiwać, że największy nacisk położą na Państwa doświadczenia zawodowe, motywację oraz pozytywne nastawienie do obcej kultury. Najbardziej docenią gotowość do rozwoju i długofalowej współpracy.

Nasi klienci to renomowane placówki medyczne zajmujące się opieką nad starszymi osobami, które oferują stałe zatrudnienie i atrakcyjne warunki pracy.

Jesteśmy przekonani, że życie i praca w takich krajach jak Belgia, Holandia i Niemcy dają możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz wysokiego standardu życia.

Jeżeli uważasz, że jesteś osobą, która nie boi się wyzwań, i jesteś gotowa podjąć pracę zgodnie z własnymi kwalifikacjami, zapewniającą bardzo atrakcyjne zarobki przy 38 godzinach pracy – zapraszamy do kontaktu.

W Link2europe wszystkim kandydatom zapewniamy możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym intensywnym kursie nauki języka holenderskiego. Ponad to oferujemy pomoc w relokacji rodziny i znalezieniu zatrudnienia partnerowi oraz placówki edukacyjnej dla dzieci.

Zainteresowane osoby powinny skompletować następujące dokumenty:

1. Kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni (studia licencjackie lub zaoczne)

2. Oficjalne tłumaczenie dyplomu lub dyplom europejski – oryginał

3. Kopia dowodu osobistego (obustronnie) lub paszportu

4. Zaświadczenie o niekaralności wydawane przez sąd (nie starsze niż 3 miesiące)

5. Prawo do wykonywania zawodu (wydawane przez Izbę Pielęgniarską)

6. Cv w języku angielskim z opisem przebiegu zatrudnienia, staży i praktyk

7. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki poza granicami kraju (wydawane przez Izbę Pielęgniarską

8. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej (wydawane na podstawie świadectw pracy przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.

Warto wiedzieć:

Wedle obowiązującej nas dyrektywy unijnej 77/452/EWG (najnowsza poprawka 2005/36/WE) wymagania dotyczące stażu pracy wobec osób, które ubiegają się o pracę w Belgii, to:

– dla pielęgniarki z dyplomem licencjata pielęgniarstwa: bez stażu,

– dla pielęgniarki z dyplomem pielęgniarstwa (pielęgniarka lub pielęgniarka dyplomowana) z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej: co najmniej 5 kolejnych lat w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Praca w Belgii

Belgijskie ośrodki opiekuńcze różnią się od polskich placówek tego typu. Pielęgniarki wykonują większość funkcji medycznych i wszelkie prace opiekuńcze przy pacjencie, a jego kontakt z lekarzem jest minimalny. Pielęgniarki chcące rozpocząć pracę w Belgii powinny się przygotować na wykonywanie następujących obowiązków:

– wykonywanie czynności związanych z higieną: kąpanie, mycie, pomoc w korzystaniu z toalety, pomoc w przemieszczaniu się, karmienie etc.

– iniekcje – konieczna umiejętność wykonywania wszelkiego rodzaju zastrzyków m.in. fraxiparyny, insuliny etc.

– opatrywanie i higiena ran, wymiana opatrunków

– kontakty podtrzymujące – zainteresowanie problemami pacjenta i wspomaganie

Osoby zatrudnione powinny się przygotować do spełniania wysokich standardów pracy, zwłaszcza związanych z punktualnością, sumiennością i odpowiedzialnym podejściem do swoich obowiązków. Wymaga się, aby pielęgniarki nie zaniedbywały czasu podania leków, posiłków etc. Ponadto osoby chcące podjąć stałą pracę w Belgii muszą się charakteryzować chęcią oraz zdolnością do nauki języka.

Zadzwoń 077 44 14 502 lub wyślij swoje CV już dziś.

LEKARZE

Nasza firma, kieruje również swoją ofertę do LEKARZY, którzy pragną rozwijać swoją karierę zawodową w krajach Europy Zachodniej. W tej chwili głównie prowadzimy rekrutację do niemieckich szpitali i klinik, a szczegóły oferty znajdziecie Państwo w zakładce OFERTY.

Poniżej kilka najczęściej zadawanych pytań oraz przydatne informacje dotyczące pracy Lekarzy w Niemczech.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1) Jaki jest sposób zatrudnienia lekarzy w Niemczech

– Lekarze są zatrudniani w oparciu o umowę o pracę, zaraz po pozytywnie zakończonych rozmowach z kliniką. Zwykle jest on zawierany na czas nieokreślony i zawiera pełne socjalne zabezpieczenia, a proponowane stawki zgodne są z ustawą, na przykład: Taryfy „Landu związkowego Meklemburg”.

http://www.marburger-bund.de/marburgerbund/bundesverband/unsere_themen/tarifpolitik/vka/TV-Aerzte_VKA.pdf

Z reguły okres próbny wynosi 6 miesięcy, w tym czasie okres wypowiedzenia do jeden miesiąc.

2) Jakie dokumenty są potrzebne do tego, by rozpocząć pracę?

Przede wszystkim potrzebne jest pozwolenie na pracę, pozwolenie z urzędu pracy oraz urzędu ds. imigrantów. Więcej na temat pracy lekarzy w Niemczech można się dowiedzieć na stronie

3) W jaki sposób należy aplikować

Wysłanie aplikacji to pierwszy i bardzo ważny krok, dlatego należy zadbać aby dokumenty aplikacyjne były kompletne i estetyczne, gdyż budują pierwsze wrażenie na Państwa temat. Ważne jest aby w CV umieścić dokładne informacje o przebiegu pracy i wykonywanych czynnościach zawodowych, miejsca pracy, informacje o znajomości języka, a także gdzie się go poznało i czy posiada się potwierdzające jego znajomość certyfikaty.

4) Jaki podatek dochodowy płaci się w Niemczech

Podatek dochodowy różny jest w zależności od dochodów i stanu cywilnego.

Możliwe jest obliczenie podatku na stronie 

5) W jaki sposób uzyskać uznanie kwalifikacji

Informacje dotyczące uznania kwalifikacji lekarzy dostępne są na stronie 

6) Jakie możliwości mają lekarze wyjeżdżający do pracy w Niemczech?

Możliwości jest bardzo wiele, związanych zarówno z płaszczyzną prywatną, jak i rozwojem zawodowym:

– przyjazd rodziny: do lekarzy, którzy rozpoczęli pracę w Niemczech w każdej chwili może dołączyć rodzina, powinna ona jednak być objęta ubezpieczeniem socjalnym,

– możliwość dalszego kształcenia – zwykle szpitale i kliniki wydają na nią pozwolenie,

– wybór miejsca pracy – możliwa jest praca w wielu klinikach po zakończeniu procesu rekrutacji,

– wynagrodzenie: roczne zarobki lekarzy asystentów to brutto w ciągu roku około 35 000-40 000 euro brutto, dodatkowo płatna jest praca zmianowa,

– lekarze posiadający rodzinę (żonę/męża), zarabiają nieco więcej niż osoby samotne, ponieważ płacą niższy podatek,

– roczne zarobki lekarza specjalisty to około 70 000 euro brutto,

– wymiar urlopu w Niemczech to około 6 tygodni,

– kariera: wiele możliwości zależnych od własnych aspiracji.

Nasza oferta jest bezpłatna, natomiast kandydaci muszą ponieść koszty tłumaczenia dokumentów i opłaty za uznanie dyplomu.

Znajomość języka

Konieczna jest znajomość języka na dobrym poziomie – wskazane jest posiadanie certyfikatów z instytutu Goethego, akceptowane są również inne, jednak wymagają dodatkowej weryfikacji.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w klinice, gdzie ubiegamy się o pracę. Na rozmowie jest obecny lekarz kierownik oddziału i przedstawiciel firmy. Podczas rozmowy można poznać miejsce pracy.

Kogo szukamy?

Specjalistów, bądź osób chcących specjalizować się w następujących dziedzinach: anestezjologia, chirurgia, ginekologia, interna, neurologia, psychiatria, radiologia oraz pediatria.

Gdzie można pracować?

Państwo mówicie nam gdzie chcieli byście pracować, a my na pewno znajdziemy coś odpowiedniego.

Mieszkania

Tanie, niedaleko kliniki. Pomocny jest zazwyczaj szpital, w którym zaczyna się pracować.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do naszych konsultantów pod numerami telefonów: 77 44 14 502 lub kom. 503 028 187.