Każdy zaczyna swoją edukację w szkole podstawowej. Najpierw poznajemy różne przedmioty i zjawiska drogą opisową. Dorośli a później nauczyciele opowiadają nam o różnych rzeczach. Wyjaśniają ich budowę i przeznaczenie. Bardzo często techniki uczenia się są wzbogacane o prezentacje. Dużo prościej zapamiętuje się zagadnienia, o których nie tylko usłyszeliśmy ale także mieliśmy okazję zobaczyć je na żywo. Dlatego tak często prowadzane są praktyczne zajęcia. Na początku uczymy się tą metodą podstawowych rzeczy, by z czasem zgłębiać w formie eksperymentów nieco bardziej skomplikowane mechanizmy. Eksperymenty najczęściej pomagają zrozumieć jakie reakcje chemiczne występują w przyrodzie oraz w przemyśle. Rola nauczyciela powinna więc się sprowadzać do jak najprostszego wyjaśniania skomplikowanych terminów i zagadnień. Właśnie dlatego powstała praktyka zawodowa. Pozwala ona w naturalnych warunkach zgłębiać różne tajniki wiedzy z konkretnych zawodów i przedmiotów. Praktyki najczęściej odbywane są w średnim szkolnictwie. Są dobrym sprawdzianem nabytych w szkole umiejętności oraz pozwalają zdobyć nowe kwalifikacje. Nauczanie dorosłych w dużym stopniu polega na mobilizowaniu uczniów do aktywności. Na wyższym poziomie edukacji nie tylko wykłada się dane przedmioty ale i zleca się ich opracowywanie samym uczniom. Bardzo często zadawane jest przygotowanie referatów na konkretne tematy. Wówczas uczniowie wykazują się inwencją twórczą. Sami decydują, co powinno być ujęte w ich opracowaniu oraz w jakiej formie. Najczęściej gotowe referaty są prezentowane przed klasą w formie ustnej. To pozwala nabyć umiejętność występowanie przed publicznością. Posiadanie takiej zdolności sprawia, że u takich uczniów nie występuje stres egzaminacyjny przy ustnym zdawaniu. Tak więc nauczanie dorosłych powinno opierać się na technikach poznawczych. Praktyka zawodowa jest idealnym sposobem na przyswajanie fachowej wiedzy i to w naturalnych warunkach. Dlatego technika ta jest tak często stosowana, głównie w technikach i szkołach zawodowych. Oczywiście należy dokładnie wybierać miejsce odbywania praktyk. Tu nie chodzi o zdobycie dobrej oceny lecz o zgromadzenie potrzebnej w przyszłości wiedzy.