To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

W przypadku rekrutacji międzynarodowych pomożemy Ci w tłumaczeniu dokumentów niezbędnych do skutecznego aplikowania na dane stanowisko – ofertę pracy.

Informujemy Cię szczegółowo o wymaganych dokumentach przez pracodawcę, który w oparciu o naszą opinie podejmuje decyzję o Twoim zatrudnieniu lub dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

Standardowo komplet dokumentów to:

  • cv (najlepiej ze zdjęciem) w języku polskim i angielskim lub niemieckim
  • list motywacyjny
  • kopie świadectw pracy
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • skan paszportu lub dowodu osobistego
  • kopie posiadanych certyfikatów poświadczających umiejętności, kwalifikacje (w miarę potrzeb)
  • kopia prawa jazdy (jeśli wymagane)
  • referencje pisemne

Zgodnie z wymogami stawianymi przez naszych klientów – szczególnie w przypadku realizacji rekrutacji międzynarodowych istnieje konieczność zgromadzenia wymaganego kompletu dokumentów do realizacji procesu rekrutacyjnego już na początku ubiegania się o dane stanowisko.

Mamy świadomość, że zgromadzenie niektórych dokumentów w krótkim czasie może być problematyczne podobnie jak ich tłumaczenie.

Nasz zespół ma za zadanie pomóc w opracowaniu tłumaczenia Twoich aplikacji i dokumentów, które są niezbędne do skutecznego aplikowania na daną ofertę pracy.

Nasz konsultant zawsze poinformuje Cię szczegółowo o wymaganych przez pracodawcę dokumentach niezbędnych do dalszego etapu procesu rekrutacyjnego z wyprzedzeniem.