Jeśli według ciebie orzeczenie lekarza ZUS nie jest sprawiedliwe i jest wobec ciebie krzywdzące, możesz odwołać się od decyzji lekarza. W internecie znajdują się specjalne strony, na których są formularze takich odwołań. Można zakwestionować sprawność pracy lekarza orzecznika ZUS, można także spowodować cofnięcie jego decyzji, na podstawie której odmówiono nam renty dla niepełnosprawnych. Można także zakwestionować wysokość przyznanej renty, a jak wiemy wysokość renty zależy wprost od orzeczenia lekarza. Lekarz określa czy pacjent ma dalej konieczność ponoszenia kosztów związanych z przeprowadzaniem rehabilitacji i leczenia. Na podstawie tak wydanej opinii skarb państwa odmawia wypłacania określonych świadczeń. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją lekarza, musisz złożyć odwołanie od jego decyzji do komisji lekarskiej. Pomocy będzie internet, w którym znajdziesz wszelkie możliwe gotowe druki do złożenia takiego odwołania. Na podstawie złożonego odwołania można ubiegać się o poddanie się ocenie komisji lekarskiej złożonej z biegłych sądowych. Ma to na celu uzyskanie obiektywności oddawanych ocen.