To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia

Sprawdź naszą wiarygodność