Prawo to kierunek, który rokrocznie wybiera całkiem spora grupa studentów. Jednocześnie należy przyznać, że jest to kierunek, na który niełatwo się dostać. Niemniej trudno jest go studiować, ukończyć czy zdobyć aplikację. Nie wynika to bynajmniej z prestiżu tego kierunku czy też z zawodowej złośliwości wykładowców, ale po prostu z tego, że prawo jest dziedziną niezwykle skomplikowaną. Prawo jest zbiorem norm o charakterze zarówno ogólnym jak i abstrakcyjnym, dotyczących zasad postępowania usankcjonowanych w ramach danego państwa czy innego organu społecznego. Prawo zostaje ustanowione oraz zatwierdzone przez powołane do tego organy władzy publicznej. Jak już zostało wspomniane prawo jest kierunkiem, na który w ogóle trudno się dostać. Mowa tu nie tylko o zdaniu niełatwych egzaminów wstępnych, ale również o pewnych zdolnościach i cechach osobowościowych, które predestynują do studiowania tego kierunku, a w przyszłości do zostania prawnikiem. Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć tego, że prawnik powinien odznaczać się bardzo dobrą pamięcią oraz umysłem ścisłym. Ilość materiału, jaką on musi przestudiować i zapamiętać jest naprawdę bardzo spora. Co więcej musi on zapamiętywać informacje w dosłownym brzmieniu bez pozwalania sobie na żadne dywagacje. Musi także posiadać umiejętność logicznego rozumowania. Dzięki czemu łatwej jest mu dowieść, co z czego wynika, powołując się przy tym na odpowiednie akty prawne. Musi posiadać zdolność maksymalnej koncentracji, tak aby nawet najdrobniejsze niuanse nie były w stanie umknąć jego uwadze. Przyszły prawnik jest także zmuszony do częstego wypowiadania się w mowie  jak i w piśmie. Z tego powodu powinien być dobrym oratorem, równie biegłym w przelewaniu swoich myśli na papier.  Prawo jest dziedziną bardzo rozległą, toteż istnieje szereg różnych jego dziedzin, który można zgłębiać i w których można się realizować  swojej przyszłej pracy.