Nie da się ukryć, że literatura zmienia się na przestrzeni epok, o czym najlepiej można się przekonać, sięgając po książki z epoki średniowiecza, romantyzmu czy pozytywizmu, a następnie porównując je ze współczesną twórczością. Każdy uczeń powinien zapoznać się z fundamentalnymi dziełami zarówno polskiej, jak i światowej literatury. Na szczęście język polski umożliwia to wszystkim młodym ludziom, choć oczywiście wiele jeszcze zależy od podejścia nauczyciela. Podczas omawiania wybranych lektur, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę specyfikę poszczególnych epok. Nie da się ukryć, że niejednokrotnie tylko dzięki temu można o wiele lepiej zrozumieć, w jaki sposób należy interpretować konkretne dzieła. Odpowiednie zrozumienie epoki jest także bardzo przydatne w perspektywie innych lekcji, w tym przede wszystkim lekcji historii. Wiele dzieł literackich odnosi się do konkretnych wydarzeń historycznych, na co nauczyciel powinien szczególnie uwrażliwić wszystkich uczniów. Przykładem mogą być tutaj dzieła z epoki romantyzmu, które odnoszą się do powstania listopadowego. W przypadku lektur pozytywistycznych, często możemy spotkać się z aluzjami do powstania styczniowego. Przede wszystkim jednak należy wziąć pod lupę literaturę okresu wojny i okupacji, która nawiązuje do tych tragicznych wydarzeń. Jak widać, z pomocą odpowiednich książek uczniowie mogą dowiedzieć się, jak tak naprawdę wyglądały konkretne wydarzenia historyczne, które do tej pory były dla nich tylko suchymi faktami. Nic dziwnego, że większość nauczycieli robi co w ich mocy, aby jak najdokładniej omówić tego typu lektury i tym samym sprawić, aby zapisały się one w pamięci uczniów. Warto podkreślić, że dobry nauczyciel naprawdę jest w stanie zachęcić dzieci do czytania książek, nawet jeśli w grę wchodzi literatura z dawnych epok.