Na temat walorów leczenia wodą istnieje bogata literatura fachowa, ukazuje się też wiele artykułów prasowych zalecających terapie wodne i podkreślających ogromne znaczenie wody w utrzymaniu dobrej kondycji i zdrowia.
Wszelkie informacje z dziedziny balneologii i hydroterapii znajdziemy w szeroko dostępnej literaturze m.in. G. Straburzeńskiego, I. Ponikowskiej czy W. Kochańskiego.
Celem niniejszej pracy było ukazanie działania wody oraz korzyści wynikających ze stosowania kąpieli. Starano się pokazać, że leczenie wodą jest coraz bardziej popularne i to nie tylko w formie kąpieli, ale także: okładów, inhalacji czy kronoterapii.