Na temat walorów leczenia wodą istnieje bogata literatura fachowa, ukazuje się także wiele artykułów prasowych zalecających terapie wodne i podkreślających ogromne znaczenie wody w utrzymaniu dobrej kondycji i zdrowia.
Wszelkie informacje z dziedziny balneologii i hydroterapii znajdziemy w szeroko dostępnej literaturze m.in. G. Straburzeńskiego, I. Ponikowskiej czy W. Kochańskiego.
Celem niniejszej pracy było ukazanie funkcjonowania wody , a dodatkowo korzyści wynikających ze stosowania kąpieli. Starano się pokazać, że leczenie wodą jest coraz popularniejsze i to nie jedynie w formie kąpieli, ale także: okładów, inhalacji czy kronoterapii.