Wiele osób przed złożeniem firmy powstrzymują niebotyczne koszty, związane  z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak koszty te są uzależnione oczywiście od branży oraz skali i rozmachu danego projektu i bardzo często może się okazać, że bynajmniej nie są tak wysokie, jak nam się wydaje. Jeżeli chodzi o pierwsze podstawowe koszty formalne, to są one naprawdę niewielkie, związane przede wszystkim z opłatami skarbowymi, jakie musimy uiścić w Urzędzie Skarbowym. Kolejną kwestią, która odstręcza nas od prowadzenia działalności jest konieczność opłacania składek ZUS. Z tym, że należy sobie uświadomić, że koszty te po pierwsze wcale nie są takie wysokie. Po drugie zaś w każdej sytuacji bylibyśmy zmuszenia do ich opłacania. Przecież jeśli jesteśmy zatrudnieni na tradycyjnym etacie, to również odprowadzamy składki na ZUS, z tym, że robi to za nas pracodawca. W przypadku prowadzenia własnej działalności jesteśmy zobligowani do tego, żeby opłacać je samodzielnie. To z pewnością dla wielu szczególnie niewielkich przedsiębiorców jest bolesne. Jednak warto dostrzegać także pozytywne strony. Odprowadzanie składek na ZUS pozwala bowiem na zmniejszenie podatku dochodowego. Jakby nie patrzeć są one przecież związane z kosztami prowadzenia firmy. Jeśli chodzi o dodatkowe koszty to zazwyczaj są już one związane z samym prowadzeniem działalności, zakupem materiałów i sprzętów, niezbędnych do jej funkcjonowania, zatrudnianiem pracowników itp. itd. Jednym z kosztów jest przykładowo opłacanie księgowej. Jednak w tym wypadku również możemy poczynić pewne oszczędności. Niektóre osoby, posiadające ku temu odpowiednie kwalifikacje, decydują się na prowadzenie własnej księgowości samodzielnie. Część osób korzysta zaś z usług na preferencyjnych warunkach, korzystając przykładowo z zdalnych usług księgowych.