To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

Każdy proces rekrutacyjny dopasowujemy do potrzeb naszego klienta, za każdym razem wygląda on więc inaczej. Możemy jednak wyodrębnić kilka punktów, które pomogą Państwu zapoznać się z przebiegiem rekrutacji i selekcji w naszej firmie.

 1. opracowanie opisu stanowiska – przy współpracy naszego konsultanta opracowywany jest profil kompetencyjny poszukiwanej osoby;
 2. konstruowanie procesu rekrutacyjnego przy udziale zespołu specjalistów z zakresu HR i danego stanowiska na które realizowana jest rekrutacja;
 3. analiza dokumentów aplikacyjnych
 4. realizacja wieloetapowych procesów selekcyjnych – w ich skład wchodzić mogą między innymi:
  • wywiady kompetencyjne – badanie poszczególnych kompetencji kandydatów w oparciu o stworzony wcześniej opis stanowiska;
  • testy psychologiczne – testy osobowości i stałych predyspozycji do pracy przeprowadzane i analizowane przez psychologa;
  • testy wiedzy – w oparciu o indywidualne potrzeby klienta możliwe jest stworzenie testu dopasowanego do stanowiska;
  • Assessment Center – wieloetapowa sesja złożona z kilku zadań sprawdzających umiejętności kandydatów.
   /sesja AC to skomplikowana metoda dająca najlepsze efekty w selekcji kandydatów; w sesjach AC biorą udział dyplomowany asesor, psycholog oraz specjaliści ds. rekrutacji/;
  • sprawdzanie referencji kandydatów
 5. po zakończonym procesie selekcyjnym opracowujemy raport dotyczący przedstawianych kandydatów.
  Raport zawiera opis poziomu poszczególnych kompetencji prezentowanych przez kandydatów wraz z opisem ich stylu pracy i mocnych i słabych stron jest pomocny przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o zatrudnieniu. Pracodawca otrzymuje zwykle dokumenty aplikacyjne oraz raporty 3 najlepszych kandydatów. Następnie po spotkaniu z kandydatami i naszym konsultantem podejmuje decyzję o zatrudnieniu pracownika z grupy wskazanych kandydatów.