Czym jest problem? Każdy z nas jakiś ma i rzadko kiedy lista kłopotów ogranicza się do jednej pozycji. Zmagamy się nie tylko z osobistymi wyzwaniami, ale bardzo często jako członkowie społeczeństwa uwikłani jesteśmy w problemy społeczne. Niektóre nie dotykają nas bezpośrednio, ale i tak bulwersują, smucą lub martwią. Problemem społecznym może być właściwie każdy aspekt życia, który zdaniem sporej grupy danej zbiorowości związany jest z naruszeniem pewnych norm. Zasady te nie są uniwersalne, ale pozostają na ogół cechą charakterystyczną dla grupy społecznej. Może być to naród, ale także społeczność lokalna czy mniejszość etniczna. O problemach społecznych mówi się także wtedy, gdy jakiś czynnik utrudnia skuteczny rozwój państwa bądź regionu. Z jakimi problemami społecznymi zmagają się współczesne społeczeństwa. Bez względu na wielkość grupy czy zasięg jej występowania, jednym z poważniejszych problemów społecznych w niemal wszystkich rejonach świata pozostaje przemoc. Przybiera ona zupełnie odmienne formy w poszczególnych krajach i religiach. Niemniej jednak pozostaje ogromnym wyzwaniem, na rzecz którego działa mnóstwo organizacji. Na przykład tych związanych z ochroną praw człowieka. Ogromnym problemem w wielu krajach pozostaje nierówność społeczna. Co ciekawe, dotyka ona w szczególnym stopniu także kraje rozwinięte. Różnice pomiędzy poziomem życia najbogatszych i najbiedniejszych nieustannie się pogłębiają. W wielu kręgach władzy dochodzi do korupcji i marnotrawienia funduszy publicznych. To także ogromny problem z punktu widzenia społeczeństwa, zależnego w znacznym stopniu od przedstawicieli władzy. Jak widać problemy społeczne mogą przybierać odmienne formy, zupełnie inaczej podchodzi się także do ich naprawiania czy przeciwdziałania ich pogłębianiu. Niektóre są bardziej uniwersalne, ale nie brakuje również tych konkretnie przypisanych do danej społeczności.

Więcej na: http://sundolitt.com.pl