Jest wiele czynników, które wpływają i kształtują współczesną edukację. By osiągnąć sukces w tej dziedzinie, należy wziąć pod uwagę je wszystkie. Obecnie to już nie wiedza teoretyczna jest podstawą wykształcenia. Owszem, jest ona ważna, ale istotniejsza jest umiejętność jej wykorzystania w praktyce. Na takiej właśnie podstawie powinno się opierać współczesne nauczanie.
Tę zasadę w praktyce wykorzystują przede wszystkim języki obce. W ich nauczaniu już dawno porzucono zasadę, że najważniejsza jest wiedza, czyli perfekcyjna znajomość słówek czy struktur gramatycznych. W efekcie nauczanie języków przeszło pewną przemianę, co skutkuje lepszymi efektami dydaktycznymi. Języki obce nauczane są teraz metodą praktycznego wykorzystania wiedzy, a tak naprawdę chodzi o to, by uczeń mógł się po prostu dogadać. Nawet jeśli będzie mówił z błędami, to w sytuacji komunikacyjnej powinien dać sobie radę.
Dlatego w pozostałych działach edukacji należy wykorzystać tę zasadę, która już się sprawdziła, jeśli chodzi o języki obce. Nauczanie powinno opierać się o potrzebę wykorzystania teorii czyli wiedzy w praktyce. Oczywiście podstawą będzie przyswojona wiedza, ale tak naprawdę dopiero praktyka pokaże, jaka jest jej waga, czyli co w zasadzie uczeń potrafi.
Zatem jeśli współczesne nauczanie zostanie przekształcone przy wykorzystaniu tej zasady, może się w końcu okazać, że wreszcie mamy wykształconych specjalistów, u których wiedza idzie w parze z umiejętnościami praktycznymi. I do tego należy dążyć.