Jeszcze zanim zaczniemy poważnie rozważać prowadzenie własnej działalności gospodarczej powinniśmy opracować szczegółowy biznesplan. Rola biznesplanu jest często podnoszona. Dlaczego jednak dokument ten jest taki ważny? Z kilku powodów. Po pierwsze kiedy myślimy o własnym biznesie posiadamy jedynie jakąś ogólną, bliżej nieokreśloną wizję. Biznesplan pozwoli nam ją znacznie bardziej sprecyzować. Będziemy musieli przemyśleć rzeczy, których w ogóle nie braliśmy pod uwagę, a które mogą się okazać kluczowe dla prowadzenia danego biznesu. Po drugie musimy bardzo jasno sformułować cele oraz kroki i narzędzia, dzięki którym łatwiej będzie nam je zrealizować. Jesteśmy więc w stanie krok po kroku zaplanować, co i jak będziemy robić. Ważne jest to, aby biznesplan został napisany prostym i przystępnym językiem. Musimy pamiętać o tym, że jest on tworzony nie tylko dla nas i wąskiego grona specjalistów. Będziemy go przedkładać w urzędach, ubiegając się o rozmaite dotacje i dodatkowe środki finansowe, niezbędne do realizacji tego planu. Precyzyjny, dobrze napisany biznesplan, dotyczący jakiegoś ciekawego projektu jest także w stanie przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Jednak biznesplan nie jest potrzebny tylko do założenia firmy, ale także do jej prowadzenia. Kiedy już otworzymy naszą działalność  nie powinniśmy bynajmniej odkładać go na półkę, ale systematycznie do niego wracać. To pozwoli nam wciąż mieć na uwadze cele, jakie sobie założyliśmy zarówno te długoterminowe, jak i prowadzące do nich krótkoterminowe. To pozwoli także ocenić na bieżąco, jak wygląda ich realizacja. Opracowanie dobrego biznesplanu, a później trzymanie się jego wytycznych jest w dużej mierze gwarancją sukcesu. Oczywiście życie weryfikuje niektóre zawarte w nim założenia. W związku z czym należy niekiedy wprowadzać różne poprawki i zmiany. Jednak zawsze to biznesplan powinien dokumentem wyjściowym.