Samorząd terytorialny ma już długie tradycje. To bowiem jeden z najstarszych rodzajów samorządów. Samorząd terytorialny jest w największym stopniu ukierunkowany na potrzeby danej społeczności, zamieszkującej owo terytorium. Zajmuje się on zadaniami, które zgodnie z konstytucją nie są zastrzeżone dla innych organów publicznych. Zarządza on sprawami społeczności lokalnej w ramach gminy, powiatu czy województwa. Praca samorządu terytorialnego jest oczywiście usankcjonowana prawnie. W związku z tym posiada on osobowość prawną oraz wszelkie wynikające z tego tytułu zależności. Ponadto samorząd terytorialny dysponuje też prawem do własności oraz prawami majątkowymi. Pozwala mu to na dużą samodzielność i uniezależnienie się od administracji państwowej. Nie oznacza to oczywiście, że praca samorządu nie jest w żaden sposób rozliczana, a jego urzędnicy są bezkarni. Jest on nadzorowany przez wojewodów, a ci z kole przez premiera. Jeśli zaś chodzi o kwestie finansowe to podlegają one kontroli izb rozrachunkowych. Samorządy wykonują zadania, które wynikają z potrzeb danej wspólnoty społecznej, zamieszkującej na danym terenie. Poza tym jednak są zobligowane również do wykonywania zadań narzuconych przez państwo. Zadania samorządu terytorialnego dotyczą różnych kwestii związanych z funkcjonowanie danej społeczności. W pierwszej kolejności będą to zdania gospodarcze związane z budową dróg, wodociągów, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska itp. itd. W dalszej kolejności są to zadania związane z rozmaitymi potrzebami społecznymi, takimi jak między innymi sprawnie funkcjonująca służba zdrowia, pomoc społeczna czy edukacja publiczna.  Władze samorządu terytorialnego są w pełni odpowiedzialne za dany teren. W związku z tym musza się również pochylić nad takimi kwestiami, jak przeciwdziałanie bezrobociu czy utrzymywanie porządku publicznego.