Roland Barthes „Światło obrazu. Uwagi o fotografii”
Elementy wpływające na postrzeganie zdj.: -studium-el.kulturowy możl. Do zidentyfikowania, prow. Do rekonstrukcji naszego kodu, -punctum-szczegół, który przykuwa naszą uwagę
XXw.prymat obrazu w świadomości
Antropol. Nowej wizualności
A.Escobar „Welcom to Cyberia. Notes on the Anthropologyof Cyberkulture”
Nowe technologie widzenia:-technologie rzeczywist. Wirtualnych(kult. Wirtualne), -technol. Nadzoru przestrzeni publicznych i prywatnych(kult. Panoptyczne), -technol. Sieciowe(kult. Interfejsu)
Przedmiotem badań Antopol.nowej wizualności –wydarzenia wizualne, w których wspolcz. Konsument kult. Poszukuje inf., znaczenia albo przyjemności, uzyskiwanych dzięki konkretnym obiektom, przedmiotom patrzenia itp.
Środki przekazu wizualnego badane przez :antropologię nowej wizualności”: -obr. Cyfrowy,-animacje komputerowe, -Rzeczyw. Wirtualna, -Internet, -wszelkie formy hybrydowe w innych mediach wizulanych.
ANTROPOLOGIA MIASTA
POLIS: miasto-państwo, miasto sztuki, miasto polityki
Nowoczesny mit wielkomiejskiej cywilizacji: żarłoczna metropolia, centrum światowych finansów i przemysłu, mrowisko technokracji, przestrzeń „wydziedziczona”
BIBLIA: Sodoma, Gomora, Wieża Babel, pierwsze miasto założył Kain- Bratobójca.Dla Izraelitów kojarzyło się z uciskiem i upodleniem, MIASTO-siedlisko wroga, kryjówka nieprzyjaciół, POZYTYWNE: gdy Izraelici przejmują miasto wroga- dar Boga, integruje ludzi, jest gwarantem pokoju. Izraelici losy narodu łączyli z losami miasta.
Od poł. XVIII-XIX- przyrost ludności.
dwie rewolucje miejskie: 1)Mezopotamia- III tysiąclecie p. n. e.- tworzono ośrodki- centra władzy 2)Poł XVIIIw.- eksplozja demograficzna, – miasto niezdrowe, ludzie żyją krócej, są przemęczeni.,-Rozbicie człowieka- człowiek jako trybik w maszynie.
KULT- świat pozorów:-Prowadzi do rozkładu wspólnoty-społ. Przestaje istnieć, -Zjaw. Resentymentu- nienawiść do przedstaw. Grup społ.,-Krytyka natury narodowo-kulturowej, -Nowe miasto prowadzi do zabicia wyobraźni, jest przeciwne sztuce, -Niszczy bezpowrotnie krajobraz, przyczynia się do wycinania lasów, zanieczyszcza rzeki
Yi-Fu Tuan, „the city: It’s Distance from nature”
Różnice zachowań czł. W mieście. Na wsi czł. Żyje rytmem naturalnym- w mieście –chce się wymknąć rytmon natury. Miasto ożywa zimą umiera latem. Latem ludzie stają się naturalni- jadą na wieś. Miasto- identyfikacja dnia z nocą. RELACJE : wieś: pokrewieństwo/ sąsiedztwo, miasto obcość. Miasta: wypadki, samobójstwa.
DAWNE MIASTO: – miejsce pod budowę jest niezwykłe, wyróżnia się w okolicy i ma nadzwyczajny początek, – M. ma ukł. Hierarchiczny i harmonijny, co jest odbiciem harmonii panującej we wszechświecie, – M. daje schronienie ludności i zapewnia jej bezpieczeństwo, -miasto ma swoje centrum(świątynia)- wartości religijne, moralne i poznawcze są najważn.
NOWE MIASTO: -różnorodne i niespójne symbolicznie, -powstaniu i rozwojowi towarzyszą nadzwycz. Wyd., -legendy czy mity nie odnoszą mieszkańców do św. Nadnaturalnego, -jest dziełem czł., -teren wybierany pod misato niczym się nie wyróżnia, -ma świecki charakter, -nie ma kompleksowo zabudowanego centrum.