To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

Sumienie i odpowiedzialnośc

mienne stosunki panujące pomiędzy kręgami cywilizacyjnymi (kulturowymi) wyznaczają linię konfliktów globalnych. Tak, więc odchodzą do lamusa, według Huntingtona, konflikty bazujące na podstawach ideologicznych, a miejsce ich zajmują konflikty zrodzone pomiędzy antagonistycznymi siedmioma – ośmioma zasadniczymi cywilizacjami. Nie wolno przy tym zapominać o możliwości występowania czynników konfliktogennych nie tylko pomiędzy wspomnianymi kręgami, lecz i w ich..

Read more

Motyw tańca

Historia tańca jest tak samo długa jak historia ludzkości. Taniec jest jedną z najstarszych sztuk pięknych. Był obecny we wszystkich epokach i kulturach. Od tysięcy lat ludzie przekazywali swe opowieści w formie tańca. Zawdzięcza on swoje powstanie po części wierzeniom religijnym – ludzie tańczyli po to, by sprowadzić deszcz w czasie suszy (tzw. taniec deszczu),..

Read more

Hipertekst

Garść faktów z epoki elektronicznej: -Tekst wyzwolił się elektronicznie. Prasa drukarska zwiększyła liczbę odbiorców, ale nie twórców informacji. Telegraf, telefon i media poszerzyły liczbę twórców -Kserokopiarka zmieniła pisarza w wydawcę – dzięki komputerowi przewaga dokumentu z edytora tekstowego nad maszynopisem: dla jednej poprawki nie trzeba przepisywać całej strony – Natychmiastowe rozpowszechnianie tekstów przetworzonych komputerowo –..

Read more
531d9d2e6738d.jpg

Drugi język obcy – dlaczego warto go poznać

W świecie, w którym tak łatwo pokonywać granice i kontynenty, a podróże są coraz popularniejsze, warto znać więcej niż jeden język obcy. Co prawda, w języku angielskim porozumieć się można na całym świecie, jednak znajomość innych poszerza horyzonty i daje dodatkową możliwość rozmowy. Gdy poznajemy język obcy, poznajemy kulturę danego kraju, jego święta, historię, bohaterów..

Read more

Dokumenty papieskie

Kościół katolicki – zdaniem Piusa XI – winien się cieszyć przywilejami w państwie, którego obywatele do tego Kościoła należą, gdyż jako jedyna wspólnota religijna: „Kościół, jako społeczność doskonała, ustanowiona przez Chrystusa, domaga się i to z prawa przyrodzonego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej i, że w wykonywaniu powierzonego sobie od Boga urzędu..

Read more

Pedagogika emigracyjna

Pedagogika Emigracyjna – Michal Rubinstein i Sergiej Hessen-uksztaltowani przez koncepcje Rickerta(kultura sfera wartosci). Hessen-emigracja do Czech,Niemiec i Polski.Napisal -Podstawy pedagogiki,Szkola i demokracja na przelomie,Struktura i tresc szkoly wspolczesnej,Studia z filozofii kultury,Filozofia,kult.,wychowanie. Przedstawiciel pedagogiki kultury.Wych-ksztaltowanie osobowosci przez wprowadzanie dzieci w swiat kultury, wartosci.Absolwent-uksztaltowana osobowosc.Wartosci sklaniaja do dzialania inaczej niz koniecznosc i przymus. Wych. i ksztalcenie- 2..

Read more

Potop szwedzki

Karol XII zamierzył wówczas dokonać dzieła całkowitego pobicia swych przeciwników na ich własnych terytoriach. Na pierwszą ofiarę swego rewanżu wybrał Rzeczpospolitę. Rozprawa z nią przyszła mu rzeczywiście względnie łatwo, gdyż liczni magnaci i możni w Koronie, a zwłaszcza na Litwie, woleli podporządkować się królowi szwedzkiemu, niż służyć dalej własnemu. To też Karol XII, gromiąc słaby..

Read more

Oficjalne dokumenty

Dwa oficjalne dokumenty ruchu „My jesteśmy Kościołem” wyrażają naturę tych postulatów. Oświadczenie kolońskie (1989 r.), wydane jeszcze przed powstaniem tej międzynarodowej organizacji zawiera żądania demokratyzacji struktur kościelnych w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nominacji biskupich. Sygnatariusze oświadczenia domagają się niezależności katolickich uczelni od władzy Kurii Rzymskiej, a także ograniczenia kompetencji papieża w dziedzinie nauki moralnej. W..

Read more

Diakonat

Wraz z diakonatem niewiasty mariawickie zostały dopuszczone również do kapłaństwa. Uzasadnienie tej decyzji także wyraża tekst rytuału święceń kapłanek. Po wprowadzeniu, krótko wyjaśniającym istotę kapłaństwa, arcybiskup wskazuje na dokonującą się właśnie przemianę w wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej: „Do tego czasu w Kościele Bożym urząd ten sprawowali następcy Apostołów wzięci z pośród (sic! – M. K.) mężczyzn,..

Read more

Filozofia teologii

W filozofii i teologii katolickiej XX wieku można wyróżnić trzy okresy. Po pierwsze okres odnowy myśli scholastycznej, zainspirowany jeszcze u schyłku XIX stulecia encykliką papieża Leona XIII Aeterni Patris (1879). Po drugie wyraźnie zaznacza się kryzys modernistyczny w filozofii i teologii katolickiej, a więc próba narzucenia Kościołowi subiektywizmu przez niektórych uczonych zafascynowanych wzorcami protestanckimi oraz..

Read more