To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

54339bd03ff52.jpg

Uniwersalny język angielski

Jeśli ktoś będzie zastanawiał się nad tym, jaki język jest obecnie najpopularniejszy, na pewno pomyśli przede wszystkim o języku angielskim. To właśnie z jego pomocą możemy porozumiewać się z innymi ludźmi na terenie niemalże każdego kraju. Jest to język jak najbardziej uniwersalny, toteż nic dziwnego, że dzieci uczą się jego już od najmłodszych lat. Czasami..

Read more

Czas i przestrzeń

Kiedy jesienią 1939 roku zapadały decyzje o utworzeniu pierwszych zamkniętych dzielnic, stało się oczywistym, że jest to krok zmierzający do fizycznego unicestwienia narodu żydowskiego, choć decyzja o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej” podjęta została dopiero w styczniu 1942 roku w Wannsee. Jednak już w ściśle tajnym okólniku zapowiadającym utworzenie getta łódzkiego z 10 grudnia 1939 roku..

Read more
5418101417dfd.jpg

Czym jest realizm krytyczny?

Czym jest realizm krytyczny w historii literatury? Widoczne w literaturze czeskiej drugiej połowy XIX wieku tendencje realistyczne zyskały wyraźnie wsparcie w układzie stosunków, jaki kształtował się w latach osiemdziesiątych. szerzył się wówczas kryzys polityczny: narastała sprzeczność między burżuazją a ruchem demokratycznym, co budziło dążenie do krytycznej rewizji dotychczasowych założeń ideowych. Krytycyzm ten miał silne oparcie..

Read more

Karl Krug

Karl Krug urodził się w Mysłowicach śląskich (te już wtedy zostały przez Niemców przechrzczone na Myslowitz). Nie pamiętał prawie mowy swojego ojca, ożenił się z Niemką. Tak naprawdę nazywał się Karol Kruk, lecz również został przez Niemców nazwany inaczej, zresztą niesłusznie (Krug to w niemieckim: dzbanek). Był murarzem, ale imał się różnych, a raczej jakichkolwiek,..

Read more

Główne problemy społeczne

Czym jest problem? Każdy z nas jakiś ma i rzadko kiedy lista kłopotów ogranicza się do jednej pozycji. Zmagamy się nie tylko z osobistymi wyzwaniami, ale bardzo często jako członkowie społeczeństwa uwikłani jesteśmy w problemy społeczne. Niektóre nie dotykają nas bezpośrednio, ale i tak bulwersują, smucą lub martwią. Problemem społecznym może być właściwie każdy aspekt..

Read more

Biografia

Droga do Placówki. Biografia Aleksandra Głowackiego jest ilustracją dziejów jego pokolenia. Wywodził się z rodu Głowackich herbu Prus, ród ten jednak na tyle podupadł w początkach XIX wieku, że ojciec nie mógł dowieść w żaden sposób swojego szlachectwa. Wcześnie osierocony Aleksander znalazł się pod opieką krewnych. Bral udział w powstaniu styczniowym. W 1866 roku został..

Read more

Dawca znaku

Punktem wyjścia będzie tu fikcyjna umowa. Dwoje ludzi postanowiło porozumiewać się za pomocą sygnałów flagowych, przy czym umówili się, że nie będzie ważna wielkość ani kształt flag, a jedynie ich kolor. Uzgodniono, że relewantne znaczeniowo będą trzy stopnie intensywności barw. Wyobraźmy sobie, że powyższą umowę zawarli między sobą ukrywający się narzeczeni, którym zależy na tym,..

Read more

Tułaczka

Kiedy więc po pięćdziesięciu latach Wilk wysiadł na stacji Jercewo i z pobliskiego pagórka spojrzał na rozciągający się przed nim „zamknięty posiołek”, odniósł wrażenie, że znalazł się w tekście Grudzińskiego, że z jego doświadczenia spoglądał na okolicę. I mimo że nigdy wcześniej tam nie był, miał poczucie, że znał tam każdy kamień, każde drzewo, że..

Read more