To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

Omówienie „Widnokrągu” – Wiesława Myśliwskiego

Wiesław Myśliwski ur. 1932 w Dwikozach pod Sandomierzem; prozaik, dramatopisarz. Absolwent filologii polskiej na KUL, pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, od 1976 redaktor naczelny kwartalnika „Regiony”, a następnie także dwutygodnika „Sycyna”. W 1982-90 wiceprzewodniczący Narodowej Kultury. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zaliczany jest do kręgu tzw. Pisarzy chłopskich. Zadebiutował powieścią Nagi sad (1967) przedstawiającą ogromne..

Read more

Jerzy Jedlicki

Jerzy Jedlicki przekonuje, że jedynym pragnieniem piszących było przekształcenie doświadczenia w świadectwo, utrwalenie i uchronienie świadectwa, wiara, że świadectwo to zostanie kiedyś odczytane . Rolą autorów pamiętników i dzienników jest zatem przekazanie potomnym prawdy, którą muszą poznać. Ich głos jest głosem całego pokolenia, przede wszystkim tych, którzy sami mówić nie mogli. Diaryści zdają sobie sprawę..

Read more

Czym zajmuje się samorząd gminny?

Gmina to podstawowa,  a tym samym najmniejsza jednostka samorządowa. Jednocześnie jest to przykład samorządu terytorialnego w pełni samodzielnego. Zadnia, które stoją przed gminą wykonuje on bowiem samodzielnie, własnym sumptem, ponosząc jednocześnie za nie wszelką odpowiedzialność. Chociaż oczywiście nie jest to jednostka zdecentralizowana i w pełni niezależna. Jest ona bowiem również zobowiązana do wykonywania zadań nakładanych..

Read more

Wojna krymska

Wojna krymska (1853-1856) – wojna między Rosją a Turcją i jej sprzymierzeńcami (Anglią, Francja i Sardynią). W 1852 r. między Rosją i Francją rozpoczął się spór o prawa duchowieństwa prawosławnego, względnie katolickiego do opieki nad miejscami świętymi i w ogóle niemahometańską ludnością imperium tureckiego. W spór wmieszały się Francja i Wielka Brytania, której szczególnie zależało..

Read more
53a4348e177db.jpg

Rodzaje organizacji pozarządowych

Organizacja pozarządowa to organizacja, która w żaden sposób nie podlega władzy państwowej, nie jest też w żaden sposób uzależniona od niej finansowo. Członkami organizacji pozarządowej mogą być stowarzyszenia pozarządowe, zrzeszenia narodowe, osoby fizyczne i prawne niekoniecznie zamieszkujące na terenie Polski. Organizacja pozarządowa jest organizacją o charakterze statutowym. W swoim zamierzeniu jest ona działalnością, która nie..

Read more

Zapis dzienny

Zapis dzienny jest więc zróżnicowany – notatki skrótowe, lakoniczne przeplatają się z dłuższymi, czasem nawet stronicowymi, chłopiec pisze bogate w szczegóły niemal wypracowania, dotyczące przeżyć, a najczęściej zdarzeń dnia. Dzięki takiej strategii zapisu mamy dokładny obraz zmiany sytuacji życiowej Dawida, stopniowego narastania grozy. Dawid Sierakowiak prowadzi swój dziennik bardzo skrupulatnie, notując z dnia na dzień..

Read more
53f36248c7cfc.jpg

Na własny rachunek

Obecnie sytuacja na rynku pracy nie przedstawia się najlepiej. Nic więc dziwnego, że wiele osób postanawia brać sprawy w swoje ręce. Kiedy posiadamy wysokie kwalifikacje, a jesteśmy odsyłani z kwitkiem praktycznie z każdego miejsca lub też jesteśmy zmuszenie pracować za najniższą krajową, to nic dziwnego, że decydujemy się na pracę własny rachunek. Wiele osób bardzo..

Read more
5394ac7dadb6f.jpg

Dlaczego biznesplan jest taki ważny?

Jeszcze zanim zaczniemy poważnie rozważać prowadzenie własnej działalności gospodarczej powinniśmy opracować szczegółowy biznesplan. Rola biznesplanu jest często podnoszona. Dlaczego jednak dokument ten jest taki ważny? Z kilku powodów. Po pierwsze kiedy myślimy o własnym biznesie posiadamy jedynie jakąś ogólną, bliżej nieokreśloną wizję. Biznesplan pozwoli nam ją znacznie bardziej sprecyzować. Będziemy musieli przemyśleć rzeczy, których w..

Read more

Literackość

Od początku Holocaustu autorzy tekstów opowiadających o Zagładzie poszukiwali odpowiedniej formy, zdolnej objąć zdarzenia, których byli świadkami. Wątpliwości dotyczyły zarówno języka, jak i sposobu opowiadania. Bo czyż dotychczasowy język był w stanie dać wyraz zbrodniom, których świat dotąd nie znał, nie widział? Jaka forma tekstu może przekazać ogrom cierpień ludzi poddanych masowej eksterminacji? W jaki..

Read more

Jak organizować czas, prowadząc działalność gospodarczą w domu?

Ostatnimi czasy coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie własnego biznesu w domu. Jest to rozwiązanie, po które szczególnie często sięgają zwłaszcza rodzice małych dzieci. Dzięki temu mogą przypilnować domowego ogniska, zaprowadzić młodsze dzieci do przedszkola, starsze wyprawić do szkoły, a jednocześnie pracować i zarabiać. Wydaje się, że jest to układ doskonały. Pracujemy w zaciszu..

Read more