To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

Immanuel Kant

IMMANUEL KANT 1724 – 1804 „Co to jest oświecenie”, „Krytyka władzy sądzenia”, nazywany jest samotnikiem z Keniksbergu (Królewca), dokonał kopernikańskiego przewrotu w filozofii. Kwestia sensu działalności człowieka. Kultura istnieje w dwóch formach : kultura umiejętności, pozwala osiągnąć cele i kultura wychowania pozwala wybierać cele. Warunkiem jej powstania jest nierówność między ludźmi, tylko wtedy u ludzi..

Read more
ofertypracy

Rozwój człowieka

Godną polecenia w tym względzie jest pionierska praca profesorów nauk politycznych I. Budge`a (Uniwersytet Essex) i K. Newtona (dyrektor Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych) oraz innych współautorów pt. Polityka Nowej Europy. Od Atlantyku do Uralu,1 prezentująca całkiem nowe spojrzenie na kontynent europejski. Innymi słowy – książka ta poświęcona jest sprawom całej Europy, potraktowanej w sposób integralny…

Read more

Holocaust

Doświadczenie Holocaustu skłania do refleksji nad ludzką naturą. Rodzi się pytanie, jak to się stało, że człowiek był zdolny do popełnienia tak niewyobrażalnej zbrodni, że ludzie ludziom zgotowali ten los ? Tragedia ludobójstwa zburzyła dotychczasowy porządek świata, odcisnęła się głębokim piętnem w umysłach wielu pokoleń. Jej ofiarami padły miliony osób, wśród nich dzieci i to..

Read more
juice-851403_1920

Wiersze

Wiersz pierwszy i ostatni są trudne do napisania. Gdy był dzieckiem, miał talent; dziś jest jak zeschły liść jesienny [to samo Szekspir w „Makbecie”]. Skarży się, że uważa się jego „Don Juana” za niemoralnego [tak naprawdę było]. Juan i Hajdea byli tacy uroczy, że sam Czas wzdrygał się, żeby ich zniszczyć. Następuje opis ich szczęścia…

Read more

Traktat Filipa

Traktat Filipa Nereusza Golańskiego O wymowie i poezji [1768], samodzielna przeróbka Ecole de litterature [1763] La Porte’a przynosi rozważania o retoryce jako szkole poezji, guście, rodzajach gatunkach literackich. Związek retoryki i poezji wynikał z tradycyjnego pojmowania doktryny klasycystycznej, ograniczał jednak Golański część elokucyjną o stylu, figurach i tropach. Eksponuje natomiast tragedię i epopeje jako czołowe..

Read more

Filip car

Piotr I Wielki (ur.1672-1725) -car Rosji od 1682, cesarz Wszechrosji od 1721, syn Fiodora III (1676-1682), z dynastii Romanowych. Piotr I otrzymał staranne wykształcenie, w młodości nauczył się języka holenderskiego i niemieckiego, interesowały go szczególnie zagadnienia wojskowe i techniczne. Był pierwszym z carów rosyjskich, który podróżował za granicę. W 1697 uczestniczył incognito w wyprawie do..

Read more
rekrutacja

Kręgi cywilizacyjne

Z końcem XX wieku wzmogło się zainteresowanie przedstawicieli wielu dziedzin wiedzy i myślicieli różnych opcji światopoglądowych możliwymi kierunkami rozwoju społecznego w nadchodzącym stuleciu. Pojawiło się wiele prac, kreślących trendy progresji społeczeństwa globalnego początku wieku XXI, jednak, poza wzbudzeniem ożywionych dyskusji i staniem się przyczynkiem do dalszych inspirujących poszukiwań teoretycznych w tej materii, nie uzyskały one..

Read more

Historia i pamięć

HISTORIA I PAMIĘĆ: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. W społeczeństwach pierwotnych przeszłość pojawia się w formie cyklicznych rytuałów, to rodzaj cyklicznego czasu (mit); relacje przeszłość – teraźniejszość: 1) przeszłość to czas świętości, okres arkadii, powszechnego szczęścia, doskonały wzorzec dla teraźniejszości, odwołanie do antyku; 2) przeszłość do okres upadku, dekadencji, czas zacofania, myślenia irracjonalnego. Hezjod wyznaczył..

Read more

Odkrycie Dantego

Odkrycie Dantego i Biblii Dopiero w okresie romantyzmu został odkryty Dante. Za sprawą Chateaubrianda odkryto na nowo Biblie. Odtąd romantyzm francuski przodował w czerpaniu inspiracji ze Starego i Nowego Testamentu. W Niemczech po Klopstocku, poeci znajdowali stosunkowo mniej dla siebie w postaciach Kaina, Hioba, Estery i Rut. Bardziej przejął się Chrystusem na Golgocie Jean Paul..

Read more