To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

Pomoc prawna w prowadzeniu firmy

Prowadzenie własnej działalności prawnej nie jest takie proste, jak nam się niekiedy wydaje, w momencie kiedy otwieramy swój własny biznes. To nie tyle z uwagi na dziedzinę, którą się zajmujemy. Z założenia przyjmuje się bowiem, że dziedzina, którą zajmujemy się zawodowo jest niejako naszym konikiem i w zasadzie nie kryje przed nami żadnych tajemnic. Problemy..

Read more

Klasztory prawosławne

Klasztory prawosławne nie mają jednej, tej samej reguły dla kilku klasztorów  nie ma tam zakonów jak w katolicyzmie. Każdy klasztor może ustanowić własny porządek. Można wskazać w historii kilka wzorów do naśladowania, postaci, które cieszyły się uznaniem w prawosławiu, a ich życie i żywot stały się wzorem. 1. TEODOZJUSZ PIECZERSKI – Преподобный ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ..

Read more

Koszty, związane z prowadzeniem firmy

Wiele osób przed złożeniem firmy powstrzymują niebotyczne koszty, związane  z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak koszty te są uzależnione oczywiście od branży oraz skali i rozmachu danego projektu i bardzo często może się okazać, że bynajmniej nie są tak wysokie, jak nam się wydaje. Jeżeli chodzi o pierwsze podstawowe koszty formalne, to są one naprawdę niewielkie,..

Read more

Rodacy

Powiedzieliśmy już, że Kazimierz Brodziński uprawiał niemal wszystkie rodzaje elegii, wymienione przez siebie w słynnej rozprawie O elegii. Nadrzędną jednak role przypisywał elegii filozoficznej i patriotycznej. Smutek patriotyczny przenikał też do jego utworów, poświęconych śmierci wybitnych wodzów, co sytuowało je na pograniczu elegii patriotycznej, żałobnej i filozoficznej. Taki rodzaj Konstrukcji prezentuje autor w elegiach: Na..

Read more
belly-2354_1920

Teologia mężczyzny i kobiety

Nauce o odkupieńczej męce Mateczki, w trakcie jej śmiertelnej choroby nowotworowej, towarzyszy nowa teoria Eucharystii: „Od czasu Ofiary Mateczki i dopełnienia przez tę Ofiarę Tajemnicy Eucharystii, w Przenajświętszym Sakramencie jest obecna cała Trójca Święta wcielona, tj. Chrystus Syn Boży, Maryja Ojciec Niebieski i Mateczka Duch Święty”. Aby zachować pełną analogię pomiędzy Chrystusem i Nową Zbawicielką,..

Read more

Asceza

Ojcowie Kościoła szukają potwierdzenia obrazu Boga w człowieku w tym, że ma on wolną wolę, rozum, świadomość – św. Makary Wielki, św. Atanazy Wielki. Człowiek jest jednością, całością, ten pierwiastek boży nie jest wyizolowany. Człowiek to nie czysta natura + pierwiastek boży. Człowiek w każdym działaniu jest istotą duchową. CIAŁO człowieka nie jest tylko przejawem cielesności. Ciało na..

Read more

Bezformie

Może właśnie przy takim zróżnicowaniu historii północnego krajobrazu łatwiej zrozumieć Wilka – jego próbę uchwycenia rzeczywistości, nadania jej kształtu, odciśnięcia w słowach? W zamiarze pisarskim autora Wilczego notesu można dopatrywać się „zabawy w Pana Boga”, jak chciał tego Stanisław Bereś, natomiast ja skłonna jestem doszukiwać się w jego przedsięwzięciu konotacji z dziedziny archeologii lub historii..

Read more

Dziedzictwo holocaustu

Holocaust stanowi ciemną kartę w dziejach ludzkości. Tragedia narodu żydowskiego dotknęła każdego człowieka, nie tylko tych, którzy ginęli w obozach zagłady i gettach. Doświadczenie tej zbrodni jest bardzo trudne do przekazania. Wydaje się, że przeżycia ofiar pozostają niedostępne dla nas, żyjących sześćdziesiąt lat później. Nie można bowiem wytłumaczyć komuś, kto tego nie przeżył, czym jest..

Read more

Polemika

Ponadto w okresie posoborowym powstały także inne organizacje o podobnym profilu: Bractwo św. Piusa V (FSSPV) w Stanach Zjednoczonych, Trydenckie Bractwo Kapłańskie (Meksyk) czy też Alians Katolicki (działa w kilku krajach). Środowiska sedewakantystyczne są wzajemnie podzielone i nie utrzymują kontaktów z bardziej umiarkowanymi nurtami integryzmu, które – ich zdaniem – charakteryzują się w mniejszym lub..

Read more

Dziennik zagłady

Tekst dziennika do druku, w wersji skróconej, przygotował ojciec dziewczynki – Otto Frank, kiedy stało się pewne, że jego córka nie żyje. Pierwsze polskie wydanie ukazało się pod koniec lat pięćdziesiątych i, jak można sądzić, przyczyniło się w dużym stopniu do ożywienia dyskusji nad dziecięcymi świadectwami Zagłady. Konsekwencją tego ożywienia było wydanie w 1960 roku..

Read more