To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

Dziedzictwo holocaustu

Holocaust stanowi ciemną kartę w dziejach ludzkości. Tragedia narodu żydowskiego dotknęła każdego człowieka, nie tylko tych, którzy ginęli w obozach zagłady i gettach. Doświadczenie tej zbrodni jest bardzo trudne do przekazania. Wydaje się, że przeżycia ofiar pozostają niedostępne dla nas, żyjących sześćdziesiąt lat później. Nie można bowiem wytłumaczyć komuś, kto tego nie przeżył, czym jest..

Read more

Rozkwit oświecenia

Rozkwit oświecenia polskiego wiąże się z osobą króla Stanisława Augu¬sta Poniatowskiego. Wokół osoby władcy i wspierającej go rodziny Czartoryskich skupiła się wówczas grupa działaczy i pisarzy zmierzających do prze¬budowy i unowocześnienia państwa. Próbom reformy przeciwstawiła się konfederacja barska (1768-1772). Byt to patriotyczny i religijny ruch szlachecki, protestujący przeciwko rosyjskiej interwencji w Polsce i zarazem wrogi..

Read more

Kryzys modernistyczny

Pontyfikat św. Piusa X jest jednym z najbardziej istotnych okresów we współczesnych dziejach Kościoła katolickiego. Można nawet powiedzieć, że w okresie tych kilkunastu lat na początku minionego stulecia ogniskują się wszystkie te zjawiska, które stanowią o trwałości doktryny Kościoła w dobie nowożytnej i odgrywały ogromną rolę w późniejszym starciu się idei ciągłości i zmiany w..

Read more

Rozwój społeczeństwa

Odmienne poglądy w interesującej nas kwestii rozwoju społeczeństwa prezentuje F. Fukuyama. Są one, podobnie jak teoretyczne rozważania Huntingtona, mało optymistyczne, choć różnią się, co do roli cywilizacji zachodniej. W swej książce Koniec historii (wyd. pol. – 1996) autor stawia tezę, że wraz z upadkiem ZSRR i „obozu” socjalistycznego nastąpił koniec historii w jej dotychczasowym kształcie…

Read more