To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

olowek

Człowiek kieruje się głównie emocjami

. Należy szukać w rzeczywistości miłych wrażeń. Środkiem do tego jest choćby podróż: ”Listy podróżnika ros,”- szukanie piękna, delikatności, nie ma wrażeń dramatycznych, tylko kontemplacja, „słodycz melancholii” i smutek, który wynika głównie ze świadomości upływu czasu. Bohater Karamzina to osoba szukająca samotności, chętnie przebywająca na łonie przyrody, kontemplująca i wspominająca. Potrzeba umiarkowania, powściągliwości, otwierania się..

Read more

Barthes

Roland Barthes „Światło obrazu. Uwagi o fotografii” Elementy wpływające na postrzeganie zdj.: -studium-el.kulturowy możl. Do zidentyfikowania, prow. Do rekonstrukcji naszego kodu, -punctum-szczegół, który przykuwa naszą uwagę XXw.prymat obrazu w świadomości Antropol. Nowej wizualności A.Escobar „Welcom to Cyberia. Notes on the Anthropologyof Cyberkulture” Nowe technologie widzenia:-technologie rzeczywist. Wirtualnych(kult. Wirtualne), -technol. Nadzoru przestrzeni publicznych i prywatnych(kult. Panoptyczne),..

Read more
faq

Czynniki przestrzenne

Przejawiają się w regulowaniu form aktywności człowieka, lotto nastraja do podróży, czas, klimaty – zewnętrzne oblicze. Różnice rasowe nie upoważniają do wartościowania ras. Każda kultura to efekt realizowania się idei absolutnej. Zasługą Hegla – kultura choć jednolita składa się z aspektów i przyczynia się do uniwersalizacji myślenia. W XVIII w. kulturologia staje się odrębną dyscypliną..

Read more

Mariawityzm

Na przełomie XIX i XX wieku, na terenie ziem polskich leżących wówczas w obrębie zaboru rosyjskiego, powstał i wyodrębnił się z Kościoła rzymskokatolickiego (jako niezależna wspólnota wyznaniowa), ruch religijny zwany mariawityzmem, z siedzibą władz w Płocku, którego zwolennicy deklarowali pragnienie naśladowania życia Najświętszej Maryji Panny (Mariae vitae). Twórcami wspólnoty byli przede wszystkim: siostra zakonna, Maria..

Read more

Okcydentaliści

Okcydentaliści uznawali za pożądane wartości: -indywidualność, wolność duchowa, emancypacje od zbiorowości, niezależne myślenie -postęp, traktowany jako rozwój prowadzący do doskonalszych form, jego motorem jest rozum -swoboda rozumiana jako opanowanie natury, zarówno zewnętrznej ( wynalazki, rzwój nauki), jak i wewn., (panowanie nad odruchami, ogłada, etykieta) -swoboda obyczajów, uczuć i poglądów, docenienie prywatności, prawo do samotności („my..

Read more

Fala romantyzmu

Pierwsza fala romantyzmu francuskiego: Kiedy we Francji nad literaturą panował Wolter i zaczynała ukazywać się „Encyklopedia” a najwybitniejsze umysły sądziły, że potrafią odnowić człowieka racjonalizmem, inny prąd zalecał ludziom obu płci namiętność, obnażanie uczuć, melancholijną kontemplację ruin. To, co możemy nazywać romantyzmem, z jego egzaltacją, kultem przygody i nawet wyobraźnią, przeniosło się z literatury i..

Read more
raspberry-995344_1920

Szkolnictwo

W roku 1765 dzięki staraniom Stanisława Augusta powołana została kolejna nowo¬czesna placówka oświatowa – Szkoła Rycerska, nawiązująca do modelu Collegium Nobilium, ale jeszcze bardziej otwarta na nauki przyrodnicze. Momentem przełomowym dla reformy szkolnictwa w Polsce było jednak ustano¬wienie na sejmie obradującym od 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. Pretekstem do powołania tego pierwszego – jak byśmy..

Read more

Konkordaty

Następcą Benedykta XV został Pius XI, kolejny papież pochodzący z Włoch. Przed objęciem tronu św. Piotra nazywał się Achilles Ratti. Urodził się w r. 1854 w niewielkim miasteczku Desio w Lombardii, na północy Italii i był czwartym z pięciorga dzieci właściciela niewielkiej przędzalni. W latach od 1914 do 1918 r. kierował Biblioteką Watykańską jako jej..

Read more