To add social icons go to appearance > widgets

OR Disable through options panel.

Marketer osoba zajmująca się marketingiem

Sprzedaż internetowy to interakcja. To też, a może przede wszystkim, Web 2.0, niemniej jednak jednocześnie umiejętność oferowania użytkownikowi informacji, których potrzebuje. Treści, których nie odbierze jako nachalnej promocji, sam ich wyszuka i tym chętniej z nich skorzysta. Treści sprofilowanych, dopasowanych do dokładnie sprecyzowanej grupy na bazie nie tylko danych socjoekonomicznych, ale przede wszystkim typu życia…

Read more